Riksgränsfjället/Gátternjunni 909 m.ö.h

Bilden uppdaterad 2024-04-16 kl. 12:00

Data från väderautomatstationen på Riksgränsfjällen skickas via via mobilnätet. Stationen kan beroende av möjligheterna till dataöverföring eller genom andra tekniska fel under perioder sakna aktuella väderuppgifter. Kontrollera därför tidsangivelsen för varje väderobservation.