Saltsjön och Mälaren
Vattennivåer vid Hammarbyslussen
Referens RH2000
wave
Mälaren
wave
Saltsjön