Mälaren
Vattennivå vid Hammarbyslussen
Referens sjökortet
wave