Mälaren

Kartan visar vattenståndsstationer i Mälaren klicka på rutan för att se aktuellt vattenstånd. Det går också att ladda ner historiska data.
Notera att station Mälaren endast visar medelvärdet av övriga stationer. Mälarens medelvattenyta RH2000 för Stockholm är 0.78 . Det motsvarar 4.10 i Mälarens höjdsystem.


10
9
8  
7  
6
5  
4  
3
2  
1
Parameter